Registreerimisaadress:
                 >>   Staadioni 7;  Rakke

   Registreerimisnumber:
                 >>   80218262

   Arvelduskonto:
                 >>   10220066552016  AS SEB Pank 401

   Rahvusvaheline arvelduskonto:
                 >>   IBAN: EE54 1010 200 6655 2016  AS SEB Pank 401

___________________________________

MTÜ Rakke Kirik tegutses aastani 2018.

Käesoleval kodulehel jäävad kättesaadavaks MTÜ Rakke Kirik ajaloolised materjalid.